Kennis delen

Hollandsgroen vindt het belangrijk om kennis te delen. De artikelen in het blad Dakenraad zijn daar een voorbeeld van. Geregeld verzorgen wij lezingen of werken mee aan een cursus over dak- of gevelbeplanting.

Overige

Verschillende interviews en artikelen over ontwerpen, projecten en ecologie.

 

2016, Nieuwe invalshoeken bij aanpak openbaar groen
Artikel in Tuin en Landschap.

 

2015, Een daktuin met een extreem hoge belasting
Artikel in vakblad Stad en Groen.

 

2013, Groen voor luchtkwaliteit en klimaat in de praktijk
Artikel Jan Klop in het vakblad Groen.

 

2013, 'Een reis naar Parijs'
Expositie over groen als bouwmateriaal en groen voor klimaat en luchtkwaliteit.

pagina             1