ZORGGROEN op maat

Terreininrichting bij zorginstellingen vraagt maatwerk. Wij ontwerpen vanuit onze betrokkenheid met zowel zorgbehoevenden, verzorgend personeel als bezoekers. Voor dit soort projecten is onze ruime ervaring en vakkennis een pre, maar bovenal draait het om inlevingsvermogen. Wij maken plannen in samenspraak en zijn bereid onze kennis te verdiepen door te luisteren naar de gebruikers.

Loading image. Please wait

opdrachtgever

ontwerp

realisatie

Stichting Zaan Primair voor Dynamica XL

eind 2014

begin 2015

Inrichting buitenruimte Schoolwoningen te Zaandam

Van schoolplein naar schooltuin! Een groene oase waarin de kinderen kunnen ontdekken, spelen, elkaar ontmoeten, een moestuintje maken en bijhouden, ervaring opdoen met de natuur en zo speel- en leerervaringen opdoen! De schoolleiding sprak steeds van “Ontdekbos”, “Moestuin”, “Evenementenpleinen” en “De buitenruimte van iedereen”.
Het gebouw, dat voorheen dienst deed als lagere school voor de wijk en zo is ontworpen dat het later eenvoudig kon worden omgevormd naar eengezinswoningen, bleek uitermate geschikt als onderkomen voor de meervoudig gehandicapten van Dynamica XL. De kleine ruimtes gaven de gewenste geborgenheid. Door de ruimte buiten daarbij te laten aansluiten als privétuin werd ook daar geborgenheid gecreëerd. Het “ontdekbos” bestaat uit grote bomen, grote horizontale en verticale boomstammen, een stevige klimboom, een verstopbosje van wilgen en heel veel gras met hoogteverschillen en keien. De voortuin kent minder prikkels, met onder andere een wilgenbosje, waarin verscholen een grote mandschommel om tot rust te kunnen komen.
Het beplantingsplan volgt met bloem en bladkleur het fraaie nieuwe kleurenpalet van het gebouw. Van de overgebleven tegels is een groot slingerend, gestapeld zitelement gemaakt, ruimtelijk een afscheiding tussen plein en bos, functioneel veelzijdig te gebruiken.