ZORGGROEN op maat

Terreininrichting bij zorginstellingen vraagt maatwerk. Wij ontwerpen vanuit onze betrokkenheid met zowel zorgbehoevenden, verzorgend personeel als bezoekers. Voor dit soort projecten is onze ruime ervaring en vakkennis een pre, maar bovenal draait het om inlevingsvermogen. Wij maken plannen in samenspraak en zijn bereid onze kennis te verdiepen door te luisteren naar de gebruikers.

Loading image. Please wait

opdrachtgever

ontwerp

realisatie

Essenhof Dordrecht / Het Beheer

2014/2015

gepland 2016

Rijksmonumentale begraafplaats te Dordrecht

Het oudste gedeelte van begraafplaats Essenhof te Dordrecht dateert uit 1827 en is in zijn totaliteit aangewezen als Rijksmonument. Karakteristiek is de sobere, pragmatische terreinaanleg met lanen en rechthoekige grafvelden. Dit in tegenstelling tot de op de romantiek gebaseerde stijlen van veel andere grote begraafplaatsen uit die tijd. Sinds 2010 worden op dit deel geen nieuwe graven meer uitgegeven in verband met het hoge grondwaterpeil, maar de wens is dit oude deel in bedrijf te houden. Zo creëer je inkomsten en draagvlak (bezoekers) om het als “geschiedenisboek van de stad” te bewaren en te koesteren.
Essenhof wilde een ontwerpvoorstel met behoud van aanwezige oude bomen en behoud van historische en landschappelijke waarden, om te beginnen voor velden D en E. HOLLANDSGROEN maakte het winnend voorlopig ontwerp. Na goedkeuring te hebben verkregen van de gemeentelijke monumentencommissie en Monumentzorg is dit plan verder uitgewerkt.

Omdat terreinophoging of ingrijpende drooglegging het authentieke beeld zouden verstoren, is de oplossing gezocht in andere begraafmethoden: (1) waterdichte grafkelders, (2) bovengrondse wandgraven en (3) uitgifte van graven met één laag in plaats van de gebruikelijke twee-diep graven. Er is een gravenplan opgesteld, waarbij mechanisch graf delven mogelijk is en de bestaande graven konden worden ingepast. Er is naar gestreefd de grafvelden een zekere waardigheid en rust te laten uitstralen, niet te formeel, met een mix van oude en moderne graftekens. Zo´n mix komt het best tot zijn recht in een eenvoudige, tijdloze setting. De afzonderlijke grafstenen vallen dan des te meer op als tekens van rouw en als tekens van de tijd. Grasvelden hebben zo´n tijdloze uitstraling en werken als een alles verbindend groen tapijt.
Als bijzonder, eigentijds element zijn units met wandgraven toegevoegd op de grens met het nieuwere, hoger gelegen deel van Essenhof. Deze wandgraven zijn als het ware in het talud geschoven en worden voorzien van een vegetatiedak.

“Monumentenzorg adviseert positief over dit plan, aangezien de aanpassingen van de bestaande monumentale velden minimaal zijn en met de grootste zorgvuldigheid worden voorbereid en uiteindelijk de inrichting verbetert en weer een bij de rest van het monumentale deel van de begraafplaats passend karakter krijgt door het opnieuw in gebruik nemen waarvoor het is bedoeld. Verder krijgt door het maken van wandgraven de overgang van de monumentale velden naar het moderne hoger gelegen kindveld een duidelijk karakter, terwijl het nu op geen enkele manier aansluit.”