ZORGGROEN op maat

Terreininrichting bij zorginstellingen vraagt maatwerk. Wij ontwerpen vanuit onze betrokkenheid met zowel zorgbehoevenden, verzorgend personeel als bezoekers. Voor dit soort projecten is onze ruime ervaring en vakkennis een pre, maar bovenal draait het om inlevingsvermogen. Wij maken plannen in samenspraak en zijn bereid onze kennis te verdiepen door te luisteren naar de gebruikers.

Loading image. Please wait

opdrachtgever

ontwerp

realisatie

PC groep

2014

vanaf 2014

Bomenbeheerplan begraafplaats Westgaarde

HOLLANDSGROEN maakt een bomenbeheerplan voor begraafpark Westgaarde in Amsterdam. Bijzonder aan onze aanpak is de invalshoek vanuit een ontwerpvisie. Natuurlijk wordt er ook gekeken naar boomtechnische aspecten, maar we kijken ook naar de achterliggende gedachte van het ontwerp: waarom staan de bomen waar ze staan en wat valt er te zeggen over de soortkeuze. Ook kijken we naar de samenhang met de functie: het is geen gewoon park, maar een plek waar nabestaanden hun overleden geliefden herdenken. De bomen vormen een achtergrond bij de grafmonumenten. De beheervisie wordt vertaald naar een concreet meerjarenplan voor kap en aanplant van bomen.

Westgaarde is ontworpen door de beroemde stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren en aangelegd rond 1960. Het park wordt gekenmerkt een raamwerk van lommerrijke lanen met daartussen grafvelden, waar bomen op uiteenlopende wijzen zijn toegepast. Er zijn bosvakken, velden met bomen als coulissen en velden met solitaire bomen.