WOONGROEN voor iedereen

Voor tuinen, parken, speellocaties, straten en pleinen maken wij plannen die in relatie staan tot de (woon-) omgeving en het gebruik. Belevingswaarden gaan verder dan logistiek en vormgeving. Naast architectonische aspecten zijn historie, eigenheid, sfeer en veiligheid belangrijk. Bij hoogbouw geven we daarnaast aandacht aan het beeld van bovenaf. Uitzicht en overzicht vanaf grote hoogte geven een andere ervaring dan op het maaiveld.

 

 

IJburg blok 14, Amsterdam

Brinckhove, Zeist

H.R. Holststraat, Amsterdam

Postjesweg-Noord, A'dam

Jeruzalem, Amsterdam

Ijburg blok 25a, Amsterdam

Ijburg blok 37, Amsterdam

De oude wasserij

Johan Basiushof, Amsterdam

pagina             1 2 3 4 5 6