WOONGROEN voor iedereen

Voor tuinen, parken, speellocaties, straten en pleinen maken wij plannen die in relatie staan tot de (woon-) omgeving en het gebruik. Belevingswaarden gaan verder dan logistiek en vormgeving. Naast architectonische aspecten zijn historie, eigenheid, sfeer en veiligheid belangrijk. Bij hoogbouw geven we daarnaast aandacht aan het beeld van bovenaf. Uitzicht en overzicht vanaf grote hoogte geven een andere ervaring dan op het maaiveld.

 

 

Saentower, Zaandam

Dudokhaken, Amsterdam

Noordstrook blok C, A'dam

IJburg blok 8, Amsterdam

Reimerswaalstraat, A'dam

Keerkringplein, Utrecht

De verbinding, Bussum

De Hoeven, Gouda

Weesperzijde, Amsterdam

pagina             1 2 3 4 5 6