WOONGROEN voor iedereen

Voor tuinen, parken, speellocaties, straten en pleinen maken wij plannen die in relatie staan tot de (woon-) omgeving en het gebruik. Belevingswaarden gaan verder dan logistiek en vormgeving. Naast architectonische aspecten zijn historie, eigenheid, sfeer en veiligheid belangrijk. Bij hoogbouw geven we daarnaast aandacht aan het beeld van bovenaf. Uitzicht en overzicht vanaf grote hoogte geven een andere ervaring dan op het maaiveld.

 

 

Buitenruimte Oostpoort blok 3

Daktuin Kwintijn, Amsterdam

Gran Vista herinrichting

Andreas Schelfhoutstraat

Villa Industria blok K&M

Renovatie Rembrandtpark

Villa Industria, Hilversum

Tuinen van Noord, Amsterdam

Vlinderdaktuinen in Huizen

pagina             1 2 3 4 5 6