WOONGROEN voor iedereen

Voor tuinen, parken, speellocaties, straten en pleinen maken wij plannen die in relatie staan tot de (woon-) omgeving en het gebruik. Belevingswaarden gaan verder dan logistiek en vormgeving. Naast architectonische aspecten zijn historie, eigenheid, sfeer en veiligheid belangrijk. Bij hoogbouw geven we daarnaast aandacht aan het beeld van bovenaf. Uitzicht en overzicht vanaf grote hoogte geven een andere ervaring dan op het maaiveld.

 

Loading image. Please wait

opdrachtgever

ontwerp

realisatie

Van Wijnen

2016

2017

Kwintijn fase 2, Amsterdam

In 2014 ontwierp HOLLANDSgroen i.s.m. Van der Tol hoveniers en terreininrichters een daktuin voor het wooncomplex Kwintijn, gelegen naast “De Hallen” in Amsterdam Oud-West, een druk bezocht centrum voor media, cultuur, mode, horeca en ambachten.
Inmiddels is ook fase 2 van Kwintijn voltooid en ook hier is op het dak van de ondergrondse parkeergarage een ontmoetingstuin voor bewoners gemaakt, een relatief rustige plek met zitgelegenheid. De robuuste vormgeving en materiaalkeuze sluit aan op de tuin van fase 1. Als tegenhanger van deze robuuste materialen is bij de beplanting gekozen voor weelderige, kleurrijke soorten. En net als bij fase 1 komen er bijzondere hekwerken, die qua kleur en vormgeving aansluiten op de hekken bij De Hallen.