WOONGROEN voor iedereen

Voor tuinen, parken, speellocaties, straten en pleinen maken wij plannen die in relatie staan tot de (woon-) omgeving en het gebruik. Belevingswaarden gaan verder dan logistiek en vormgeving. Naast architectonische aspecten zijn historie, eigenheid, sfeer en veiligheid belangrijk. Bij hoogbouw geven we daarnaast aandacht aan het beeld van bovenaf. Uitzicht en overzicht vanaf grote hoogte geven een andere ervaring dan op het maaiveld.

 

Loading image. Please wait

opdrachtgever

ontwerp

realisatie

De Alliantie

2015

2017

Home2run3 en Oranjehuis, Almere

In Almere heeft De Alliantie een appartementencomplex gebouwd met twee woontorens (kopie van twee eerdere complexen, ontwerp Change architecten) en een woontoren waarin een zogenaamd Oranjehuis is opgenomen, een ‘blijf van mijn lijf huis’ dat niet ergens verstopt is, maar gewoon in de buurt is geïntegreerd (ontwerp Faro architecten).
Net als bij de eerdere Home2run projecten is er een glooiend terrein gemaakt met heuvels die tegen de gevels en buitenbergingen oplopen. Het terrein is ingeplant met een mozaïek vaste planten en grassen en grote groepen bamboe. Soortkeuze en plantwijze zorgen voor een natuurlijke uitstraling. De bamboes zijn op verschillende wijze toegepast: als losse hagen, als bosjes en als solitairs. In verband met onderhoud zijn alleen bamboesoorten toegepast die niet woekeren. Er is gebruik gemaakt van groot plantmateriaal of er is in hoge dichtheid geplant. Hierdoor maakte de beplanting bij oplevering al een redelijk volgroeide indruk.
Ons voorstel om rond de buitenruimte van het Oranjehuis een lemen muur te maken, die de hoogte van de glooiingen volgt, heeft het niet gehaald.