WOONGROEN voor iedereen

Voor tuinen, parken, speellocaties, straten en pleinen maken wij plannen die in relatie staan tot de (woon-) omgeving en het gebruik. Belevingswaarden gaan verder dan logistiek en vormgeving. Naast architectonische aspecten zijn historie, eigenheid, sfeer en veiligheid belangrijk. Bij hoogbouw geven we daarnaast aandacht aan het beeld van bovenaf. Uitzicht en overzicht vanaf grote hoogte geven een andere ervaring dan op het maaiveld.

 

Loading image. Please wait

opdrachtgever

ontwerp

realisatie

Xoomlab

2015

2016

Jan Lighartschool, Amsterdam

Van schoolplein naar groen hof. Een fraai schoolgebouw dat verbouwd is tot kleine appartementen met een gemeenschappelijke buitenruimte. De kracht zit in de snelheid en de circulaire gedachte. In korte tijd is het plan van ontwerp naar uitvoering gebracht door een eenvoudig concept met hergebruik van aanwezige materialen. De appartementen hebben privéterrasjes, waarbij de privacy wordt geborgd door glooiingen en stapelmuurtjes. De beplante glooiingen nemen deels het zicht weg op de fietsenberging en geven vorm aan de ontmoetingsruimte buiten. Er is een minimum aan paden. De wens sierlijke vaste planten toe te passen is door HOLLANDSGROEN vertaald in een deel met bodembedekkers en een deel met prairiemengsel in bedden met lavasteen.