WOONGROEN voor iedereen

Voor tuinen, parken, speellocaties, straten en pleinen maken wij plannen die in relatie staan tot de (woon-) omgeving en het gebruik. Belevingswaarden gaan verder dan logistiek en vormgeving. Naast architectonische aspecten zijn historie, eigenheid, sfeer en veiligheid belangrijk. Bij hoogbouw geven we daarnaast aandacht aan het beeld van bovenaf. Uitzicht en overzicht vanaf grote hoogte geven een andere ervaring dan op het maaiveld.

 

Loading image. Please wait

opdrachtgever

ontwerp

realisatie

De Alliantie

2013/2015

2016

Villa Industria blok A, B en C, Hilversum

Villa Industria is een woongebied in Hilversum op een voormalig bedrijventerrein, dicht bij het centrum. Mecanoo ontwierp de bebouwing en de contouren van het (semi)openbaar groen. HOLLANDSGROEN maakte voor meerdere blokken het beplantingsplan, waaronder ook blok A, B en C. Deels op een garagedak, deels op het maaiveld.
Bij blok B ligt een binnentuin, waar we een grasveld met bloembollen en fruitbomen hebben gemaakt. Bij de andere twee blokken ligt het groen langs de openbare weg. Dit hebben we ingevuld met een mozaïek van vaste planten, waaronder ook veel siergrassen. Bij blok C liggen de groenstroken rond een lager gelegen parkeerterrein. Door hier een lage wal te maken wordt dit parkeerterrein grotendeels aan het zicht onttrokken. Een deel van de vaste planten kan jaarlijks worden afgemaaid om onderhoudskosten te besparen. In het niet maaibare gedeelte worden ook bollen geplant. De bewoners hebben aangegeven heel blij te zijn met de beplantingskeuze, het grootste complement dat je als ontwerper kunt krijgen.