WOONGROEN voor iedereen

Voor tuinen, parken, speellocaties, straten en pleinen maken wij plannen die in relatie staan tot de (woon-) omgeving en het gebruik. Belevingswaarden gaan verder dan logistiek en vormgeving. Naast architectonische aspecten zijn historie, eigenheid, sfeer en veiligheid belangrijk. Bij hoogbouw geven we daarnaast aandacht aan het beeld van bovenaf. Uitzicht en overzicht vanaf grote hoogte geven een andere ervaring dan op het maaiveld.

 

Loading image. Please wait

opdrachtgever

ontwerp

realisatie

Co-Green

vanaf 2012

vanaf 2013

Stadstuinen Overtoomse veld, Amsterdam

In de Amsterdamse wijk Overtoomse Veld ontwikkelt Co-green, een samenwerkingsverband van Eigen Haard, ERA contour, KOW architecten en amoveerder Oranje, nieuwbouw met bewoners uit de wijk. Hieraan liggen ideële doelen ten grondslag: Duurzame woningen, ingericht naar wensen van toekomstige bewoners. Investeren in energiebesparende maatregelen moet de woningen aantrekkelijk maken om te huren of kopen. Binnen Co-Green werken de partners samen op basis van gelijkwaardigheid. Ze overleggen over de beste mogelijke manier van werken en dragen samen verantwoordelijkheid, ook financieel.
Bij duurzaam bouwen hoort ook dat de buitenruimte vanaf de beginfase aandacht krijgt. Van der Tol hoveniers en terreininrichters is gevraagd als co-creator voor de inrichting van de buitenruimte. HOLLANDSGROEN draagt zorg voor ontwerp en beplantingsplannen, en denkt mee over een klimaatneutrale invulling en lage onderhoudskosten.
In het project Stadstuin Overtoom gaat het om de bouw van zes gesloten bouwblokken met voor elke woning een eigen terras of tuin. Binnen de carrés gaat het om semi-openbare tuinen en daarbuiten om openbare tuinen. Het gaat ook om daktuinen en gevelgroen. Een thematische inrichting per carré moeten de duurzaamheid vertalen in aansprekende tuinen waar ruimte is voor inbreng van bewoners en natuurbeleving. Wilde ideeën en praktische uitwerkingen zijn de basis van het proces dat gaande weg tot stand is gekomen.