WOONGROEN voor iedereen

Voor tuinen, parken, speellocaties, straten en pleinen maken wij plannen die in relatie staan tot de (woon-) omgeving en het gebruik. Belevingswaarden gaan verder dan logistiek en vormgeving. Naast architectonische aspecten zijn historie, eigenheid, sfeer en veiligheid belangrijk. Bij hoogbouw geven we daarnaast aandacht aan het beeld van bovenaf. Uitzicht en overzicht vanaf grote hoogte geven een andere ervaring dan op het maaiveld.

 

Loading image. Please wait

opdrachtgever

ontwerp

realisatie

Stichting Plaswijckpark

2015

2016

Plaswijckpark Dierenwijck, Rotterdam

Plaswijckpark is gestart met een volledige vernieuwing van het gedeelte Dierenwijck. In de nieuwe Dierenwijck kun je nog dichterbij de dieren komen. Je kunt ze zelf voelen, aaien, knuffelen, voeren, ruiken of van dichtbij bekijken. Daartoe is het verloop van paden en waterlopen aangepast.
HOLLANDSGROEN maakte terreinanalyses en schetste mee aan deze vernieuwing, in samenspraak met de dierverzorgers en beheerders en in samenwerking met bureau Jora Vision. De uitdaging was de nieuwe functies in te passen met behoud en benutting van de ruimtelijke kwaliteiten van het park (landschapsstijl). In de brainstormfase organiseerden we excursies naar diverse landschapstuinen in Nederland, België en Engeland. En we tekenden modellen in een reeks van “park-attractiepark-kermis” om te bepalen hoe de opdrachtgever aankeek tegen de verhouding tussen het park als raamwerk en de attracties die daarin een plek moesten krijgen.

Dierenwijck wordt opgedeeld in vijf delen met ieder hun eigen beleving.

WATERWEIDE
Knuffel- en aaigebied. Puur Hollands, een eiland in de polder, waar je al varend en wandelend kunt genieten van een groene weide met oer-Hollandse dieren. In de ‘kraamkamer’ kun je telkens nieuwe jonge dieren zien.

BUITENHOF
Idyllische plek met rust en ruimte, harmonie tussen mens en dier. De ervaringen van voelen, ruiken, zien, proeven (voeren) en horen staan hier centraal.

SPEELBEEK
Een scharrel- en ravotgebied. Een kronkelende beek waarin gespeeld kan worden met dammetjes en keien. Hier klinkt het geluid van kletterend en spetterend water.

HET WOUD
Een spannend woud, een beetje donker soms. Hier ga je ineens vanzelf fluisteren. Je kunt hier ineens oog in oog staan met een hert of zwijn.

HOGE HUTTEN
Klim- en klautergebied. Plaswijckpark heeft tal van oude, bijzondere bomen. Stoere kids die hoog in de bomen op avontuur gaan en dieren ontdekken.