WOONGROEN voor iedereen

Voor tuinen, parken, speellocaties, straten en pleinen maken wij plannen die in relatie staan tot de (woon-) omgeving en het gebruik. Belevingswaarden gaan verder dan logistiek en vormgeving. Naast architectonische aspecten zijn historie, eigenheid, sfeer en veiligheid belangrijk. Bij hoogbouw geven we daarnaast aandacht aan het beeld van bovenaf. Uitzicht en overzicht vanaf grote hoogte geven een andere ervaring dan op het maaiveld.

 

Loading image. Please wait

opdrachtgever

ontwerp

realisatie

De Alliantie

2015

2016

IJburg blok 54, Amsterdam

Een kijktuin met waterbuffering was de uitdagende opgave voor het tuinontwerp voor IJburg blok 54. De verplichting om 80% van het hemelwater op te vangen heeft geresulteerd in een Limburgse ‘geultuin’. Hemelwater wordt afgekoppeld en vervoerd via een waterval die naar beneden slingert door een schaduwrijke varen- en grassentuin, beneden uitmondend in een uitwaaierende wadi, waar het water langzaam kan infiltreren in de bodem. De wadi is gesitueerd tussen fruitbomen in een stukje bloemrijk gras dat slechts enkele keren per jaar gemaaid wordt. Meerdere keren per jaar zal er een watervlakte te zien zijn, waar insecten en vogels dankbaar gebruik van kunnen maken. In deze reliëfrijke tuin liggen ook kleinere wadi´s om het water van de balkons op te vangen. Alleen de noodoverstorten, om te voorkomen dat de gebouwen onder kunnen lopen, zijn aangesloten op het gemeentelijk rioleringssysteem.

De beplanting moet extremen kunnen verdragen: van (langdurig) natte voeten in de wadi´s tot totale droogte op de hellingen. Het Limburgs minilandschap met op het Geuldal geïnspireerde bloemenrijkdom speelt hierop in. In het tuindeel grenzend aan zorgcomplex Cordaan is de beplanting aangepast. Door de grond hier op 60 cm hoogte tegen een keermuur aan te laten lopen kunnen de zorgkinderen vanaf hun terras ruiken, voelen en proeven van de beplanting.
De tuin is een kijktuin, maar één keer per jaar is het mogelijk de tuin te betreden. Al in de planfase is namelijk bedacht dat in september, als de verschillende soorten appels en peren rijp zijn, een gemeenschappelijk oogstfeest gehouden kan worden. Een moment in het jaar om je op te verheugen en aanleiding om je buren beter te leren kennen.