WOONGROEN voor iedereen

Voor tuinen, parken, speellocaties, straten en pleinen maken wij plannen die in relatie staan tot de (woon-) omgeving en het gebruik. Belevingswaarden gaan verder dan logistiek en vormgeving. Naast architectonische aspecten zijn historie, eigenheid, sfeer en veiligheid belangrijk. Bij hoogbouw geven we daarnaast aandacht aan het beeld van bovenaf. Uitzicht en overzicht vanaf grote hoogte geven een andere ervaring dan op het maaiveld.

 

Loading image. Please wait

opdrachtgever

ontwerp

realisatie

De Alliantie Ontwikkeling

2014-2015 i.s.m. Change architecten

2015

Home2run 2, Almere

Terreininrichting rond een appartementencomplex, gesitueerd bij een binnenhaventje. In plaats van de traditionele losse plantvakken is hier een compleet mini-landschap gemaakt dat de gebouwen omgeeft. Een geaccidenteerd landschap dat tegen het gebouw en de buitenbergingen oploopt. De heuvels geven een gevoel van beschutting. Ze zijn beplant met grote groepen siergrassen en vaste planten. De waterzijde is goed benut met een wandelkade, een zitmuur en een oplopend talud, heerlijk op het zuiden georiënteerd. Buurtbewoners kunnen er zitten, liggen en spelen. De gemeente Almere ontwierp een bijzondere steiger aan de wandelkade.