WOONGROEN voor iedereen

Voor tuinen, parken, speellocaties, straten en pleinen maken wij plannen die in relatie staan tot de (woon-) omgeving en het gebruik. Belevingswaarden gaan verder dan logistiek en vormgeving. Naast architectonische aspecten zijn historie, eigenheid, sfeer en veiligheid belangrijk. Bij hoogbouw geven we daarnaast aandacht aan het beeld van bovenaf. Uitzicht en overzicht vanaf grote hoogte geven een andere ervaring dan op het maaiveld.

 

Loading image. Please wait

opdrachtgever

ontwerp

realisatie

De Alliantie Ontwikkeling

2013 i.s.m. Change architecten

2014

Home2run 1, Almere

De kracht van de ‘Home2run-serie’ die de Alliantie bouwt in Almere is, naast de herkenbaarheid van de bouwblokken, het korte tijdsbestek waarin grond aangekocht, plannen ontwikkeld en woningen gebouwd en opgeleverd worden. Het betekent dat in korte tijd het plan van ontwerp, naar beplantingsplan gevoerd moest worden en dat ook voor uitwerking van materialen en pergola slechts beperkt tijd beschikbaar was. Voordeel: snel komen tot een concept (binnen het al uitgedachte plan van Change), waardoor ellenlange sessies en wijzigingen in het programma van eisen niet of nauwelijks aan de orde zijn.
De bouwblokken hebben elk een eigen parkeerterrein met daaromheen een stuk tuin in de vorm van een heuvellandschap. De glooiingen verbinden de nooduitgangen met het maaiveld en laten de fietsenbergingen in het landschap opgaan. De wens siergrassen en grote vakken met vaste planten toe te passen is door HOLLANDSGROEN vertaald naar een geschikte en aansprekende plantkeuze, rekening houdend met locatie en toekomstig onderhoud. De heuvels waren soms zo stijl dat noodgrepen als matten met bodembedekkers nodig waren om de grond vast te kunnen houden. Zo valt er altijd wat te leren voor een volgend project.