WERKGROEN dat werkt

Bij een bedrijventerrein of in een kantoortuin gaat het om het ontwerpen van een logisch en goed functionerende plek. Een goede terreininrichting kan het visitekaartje zijn voor een bedrijf en kan bijdragen aan gezondheid en ontspanning voor het personeel. Bovendien lenen bedrijventerreinen zich vaak goed voor bijzondere oplossingen, zoals begroeide daken, gevels en voorzieningen voor bijvoorbeeld hemelwateropvang. Gebleken is dat dit effectief besparingen oplevert.

 

Hullenbergweg kantoortuin

Tijdelijke natuur Park 20|20

Vlinderlint De Hoeksteen

Villatuin Schiedam

Kantoortuin, park 2020

Kantoortuin Belastingdienst

Eetbare daktuin

KHG&CC, Wassenaar

Terreinuitbreiding Van der Tol

pagina             1 2 3