WERKGROEN dat werkt

Bij een bedrijventerrein of in een kantoortuin gaat het om het ontwerpen van een logisch en goed functionerende plek. Een goede terreininrichting kan het visitekaartje zijn voor een bedrijf en kan bijdragen aan gezondheid en ontspanning voor het personeel. Bovendien lenen bedrijventerreinen zich vaak goed voor bijzondere oplossingen, zoals begroeide daken, gevels en voorzieningen voor bijvoorbeeld hemelwateropvang. Gebleken is dat dit effectief besparingen oplevert.

Loading image. Please wait

opdrachtgever

ontwerp

realisatie

Nature’s Pride

2013/2014

2013/2014

 

Vlinderdaktuin Nature’s Pride

Op het dak van nieuwe bedrijfspand van Nature’s Pride in Maasdijk wordt een vlinder-daktuin gerealiseerd. Het wordt een sedumdak met 11 verhoogde plekken voor grassen en vaste planten. Er is gebruik gemaakt van inheemse planten. Hollandsgroen ontwierp het beplantingsplan in samenwerking met De Vlinderstichting. Met het oog op diversiteit zijn er twee verschillende mengsels samengesteld: soorten die (ook) in duinen/kustgebieden kunnen groeien en soorten die voorkomen op (schrale) graslanden. Sommige soorten worden als potplant geplant, de overige soorten worden gezaaid. En er is één plek met hondsroos beplant, een inheemse waardplant die zeewind verdraagt.
Gedurende de zomer zullen medewerkers van De Vlinderstichting gaan onderzoeken welke soorten vlinders en insecten gebruik maken van de vlinderdaktuin. Deze onderzoeksgegevens worden meegenomen in een landelijk onderzoek.