Opdrachtgever Heembouw architecten
Locatie Lutkemeer Amsterdam
Project Gevel- daktuinen, terreininrichting
Ontwerp en beplantingsplan 2022
Realisatie 2022
STADSDISTRIBUTIE BROCACEF

Op een unieke hoeklocatie in de Lutkemeerpolder komt een pand dat door Brocacef gebruikt zal worden voor de distributie van geneesmiddelen en medische producten. De focus ligt op een zo duurzaam mogelijke ontwikkeling, gestoeld op de drie pijlers; duurzame bedrijfsvoering, groene kavelinrichting en een natuurinclusieve parkeergarage. HollandsGroen zorgt voor de inpassing in het landschap.

Bij het ontwerp hebben we gekeken naar praktisch gebruik, veiligheid, inpassing in de omgeving en biodiversiteit. Het gebouw staat in het polderlandschap met zachte overgangen naar de ringvaart (Ecologische hoofdstructuur) en de parkeergarage als groene parel aan de andere zijde. Cultuur versus Natuur. Het bouwvolume wordt verzacht door zorgvuldig geplaatste bomen en struiken. Om op het terrein een ecologisch evenwicht te krijgen dat naadloos aansluit op de omgeving is er ingezoomd op inheemse natte natuur in combinatie met de groene parkeergarage waar een droger leefmilieu ontstaat.

Het nieuwe distributiecentrum voldoet na oplevering aan de eisen van BREEAM Very Good. Als onderdeel daarvan, wordt er ook een kruidendak gerealiseerd op het kantoorgedeelte en de parkeergarage krijgt een groene gevel van klimplanten vanuit de volle grond. Het regenwater wordt waar mogelijk hergebruikt.

Previous Next