Opdrachtgever HEEMBOUW Architecten
Locatie Business Park Amsterdam Osdorp
Project Inrichting buitenruimte bedrijfsterrein
Ontwerp 2021-2022
Realisatie 2023
BUSINESS PARK AMSTERDAM OSDORP KAVEL 1

Vroegtijdige betrokkenheid bij nieuwbouw leidt tot meer resultaat, Kavel 1 is daar een goed voorbeeld van. Hier konden we in een vroeg stadium meedenken over de situering van het gebouw, de routing op het terrein en de groene indeling. Tezamen met het team van Heembouw Architecten hebben we ervoor gezorgd dat dit distributiecentrum nu eens niet een “doos” is geworden.

Kavel 1 ligt naast het welbekende Herdenkingspark Westgaarde dat belangrijk is in de Ecologische Hoofdstructuur van Amsterdam. Het was onze uitdaging om de kavel mee te nemen in deze structuur. In de beplantingskeuze sluiten we nu aan door de groene zoom van Westgaarde te verlengen langs de blinde gevel van de nieuwbouw met eenzelfde soort opbouw van bomen en struiken. Daarmee maken we een ecologische verbinding naar de centrale parkstrook in de Lutkemeerpolder en zorgen er tevens voor dat buren zicht krijgen op groen.

Het parkeerterrein heeft een dynamische invulling gekregen met een organische verdeling van verschillende percentages groen (van dicht naar open) in de gebruikte grasstenen. De naastgelegen parkstrook wordt hiermee als het ware het terrein in ingetrokken, ook qua plantkeuze. Deze is erop afgestemd het leefgebied van de bestaande flora en fauna te versterken en te verrijken.

Previous Next