Nieuws actueel

Nieuws van zowel projecten die net gereed zijn, als projecten
waar recent de eerste ideeën van op papier staan. Opdrachten
van klein tot groot, van betaald tot prijsvraag.

 

 

Ideeën voor privétuin met wateroverlast

Samen met bewoners op kleine schaal een bijdrage leveren aan waterberging in eigen tuin. Minder verharding, meer groen en een regenton. En een kleine footprint door hergebruik van de aanwezige tegels als verharding en stapelmuurtjes.